Images

CÁI GÌ CŨNG CẦN NGHỈ NGƠI


Đúng là của thiên trả cho địa mà. Ngày thứ 7 & CN người ta nghỉ thì mình lăm lưng ra làm. Đến ngày thứ 2 đầu tuần, mệt thì nằm nguyên một ngày.


Cái mày cũng cần nghỉ ngơi để bảo trì. Đến chúa cũng cần có ngày nghỉ = "CHúa Nhật". Con người lại muốn đi ngược quy luật đó.

Lúc mệt mới biết quý trọng sức khỏe.  "Dưng mà" giờ thì khỏe rồi.

0 nhận xét: