Images

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ BÀI HỌC 5%

Hôm nay đi học lớp NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN, ấn tượng của tôi là bài học 5%. Nó cho cả một kế hoạch, lộ trình mà tôi muốn làm nhanh, nóng vội cũng không được. 
Bài học 5% là gì? 


Đó là, mỗi ngày, mình nỗ lực hơn một chút so với hiện tại của bản thân. Mỗi tháng mình nỗ lực làm tốt hơn 5% tháng trước. Cứ theo tốc độ 5% tốt hơn đó, một  năm mỗi người sẽ làm hiệu quả hơn là 60%. Nếu thu nhập Trung bình của bạn là 10 triệu thì cuối năm, giá trị sẽ cộng thêm 60% nữa.

Với tốc độ 5% mỗi tháng như vậy, sau 5 năm, giá trị của bạn sẽ tăng lên là 300%. Tức là, giá trị bản thân sẽ tăng lên gấp 03 lần. Sau 10 năm sẽ là 600% tức 6 lần giá trị. Nhưng theo sự tích tụ và nhân lũy tiến, thì nó sẽ tăng rất  nhiều lần.

Qua đó, chúng ta thấy, không cần quá đao to búa lớn. Chỉ cần ta cố gắng mỗi ngày một chút, và làm đều đặn thì kết quả sẽ tăng bất ngờ.

Muốn nhanh thì phải từ từ 


Đó không chỉ ứng dụng kinh doanh, mà còn là triết lý của cuộc sống. Nhiều người cố ép mình con số quá lớn, sẽ không đạt được. Chỉ cần chú ý thay đổi từng chút sẽ có kết quả vô cùng tuyệt vời.

04 năm trải nghiệm ở môi trường kinh doanh, tôi có trải nghiệm và biết được một thực tế rằng: Những người tiến triển nhanh là các nhân vật có định hướng rõ ràng, làm việc kiên nhẫn, từ từ mà cho kết quả bất ngờ. Những người này, có kết quả như trên trời rơi xuống vậy. Nhưng, có tiếp xúc mới thấy họ nỗ lực không ngừng, từng giờ, từng phút, từng giây.

Còn có những người khua chiêng gõ trống rùm beng thì có thể kiếm tiền trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó, mất tích ở đâu đó, và mất tích mãi. Có chị, trước đây, hỗ trợ tôi những ngày chập chững khởi nghiệp, câu chuyện của chị luôn là kiếm tiền nhanh, chị đọc các sách "kiếm tiền siêu tốc", nhưng rồi chị vẫn nói, luôn mất tiền và đang âm nợ.

Có một bí mật, bí mật rất lớn của việc muốn làm nhanh. Tôi nói ra, sợ bị ném đá bởi những người không làm, hay làm mà thiếu kiên nhẫn. Nhưng thôi, cứ để mọi người tin vào niềm tin của mình để mất tiền đi. Còn ai muốn biết thực tế, tôi sẽ trao đổi riêng cho người cầu thị đó.

Bây giờ, tôi vui sướng và thoải mái thực hiện kế hoạch 5% của mình. 5%? Nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng để thực hiện cho kế hoạch dài những điều lớn lao sắp tới.

Trịnh Đình Tý0 nhận xét: