Images

ĐI ÔN LẠI KIẾN THỨC KINH DOANH ONLINE

Hôm nay, tôi dành một ngày đi ôn lại kiến thức Marketing online và kinh doanh online. Mình hiểu thêm một số giá tri của kinh doanh online mà những trải nghiệm trước được sáng tỏ.

 Hôm nay, mình ôn lại và hiểu sau hơn được nhiều điều:

01. Vì sao kinh doanh - bán hàng khó khăn và cách giải quyết nó?

02. Quy trình Marketing đúng và hiệu quả?

03. Biết được các doanh nghiệp vì sao tốn tiền cho kinh doanh?

04. Vì sao các doanh nghiệp thất bại?

05. Các giải pháp thông tin cho kinh doanh facebook

06. Và hiểu hơn nhiều giá trị nữa...

Mỗi giá trị đó, tôi sẽ viết thành 01 bài phục vụ khách hàng ở website Marketing. Các bạn đón đọc dần nhé.

Trịnh Đình Tý  

0 nhận xét: