Images

CHẮP TAY

Chắp tay trước ngực vốn là một phương thức gặp mặt của tín đồ Phật giáo, tức là hai bàn tay khép vào nhau trước ngực, năm ngón tay khép lại hướng lên trời, đầu bàn tay và sống mũi làm thành một đường thẳng, bàn tay hơi chếch về phía trước, hơi khom người và cuối đầu. Loại lễ tiết này chủ yếu thông hành ở các nước Phật giáo Đông Nam Á và Nam Á như Thái Lan, Ấn Độ, Nê Pan.

 
Lễ tiết chắp tay của người Ấn Độ.

 
Trong quan hệ quốc tế, khi đối phương sử dụng lễ tiết này làm lễ với chúng ta, chúng ta cũng nên chắp tay chào lại, nhưng không nên chủ động làm lễ tiết này. 

Trích: Đạo làm người.

0 nhận xét: