Images

SỬ DỤNG VÀ LƯU GIỮ DANH THIẾP


Ngày nay, danh thiếp trở thành một khâu vô cùng quan trọng để giới thiệu và kiến lập quan hệ trong xã hội. Một số điều sơ lược sau đây giúp bạn có được hiểu biết thông thường về sử dụng và lưu giữ danh thiếp.


Cách trao danh thiếp


Để danh thiếp vào hộp danh thiếp chuyên dụng cất giữ danh thiếp của người khác vào sổ danh thiếp, như vậy, chẳng những biểu thị sự tôn trọng đối với người khác mà còn dễ tìm.


Danh thiếp chủ yếu dùng để tự giới thiệu và kiến lập xã hội.


Trong giao tiếp hằng ngày, sau khi giới thiệu và làm quen với người khác, nếu mang danh thiếp, phải lập tức rút ra, dùng hai tay đưa cho đối phương. Không đặt tùy tiện trên bàn để đối phương tự lấy. Người nhận danh thiếp nếu có danh thiếp cũng nên nhanh chóng trao cho đối phương danh thiếp của mình. Nếu không có thì phải nói lời xin lỗi.


Nếu như người giới thiệu giữ phép tắc, chỉ giới thiệu hai bên một cách qua loa và hai bên đều không có quan hệ sâu sắc thì chỉ gật đầu chào và bắt tay nhau, không cần thiết trao đổi bằng danh thiếp.


Khi nhận danh thiếp của người khác, phải nhận bằng hai tay một cách cung kính, và nói lời cảm ơn. Sau khi nhận cần xem kỹ một lần, chỗ nào không hiểu cần đề nghị chỉ bảo. Đôi lúc có thể đọc lại một cách có ý thức họ tên và chức vụ ghi trên danh thiếp để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nếu cần đưa danh thiếp gián tiếp tạm thời ở trên bàn, chú ý không để chồng các thứ khác lên danh thiếp. 


Nếu như trao đổi danh thiếp với nhiều người, cần trao đổi theo thứ tự chỗ ngồi, không được đòi hỏi danh thiếp của người khác một cách lộ liễu.


Có người nhận được danh thiếp mà người khác đưa cho, liền thuận tay đút túi quần, túi áo, sau quẳng vào ngăn kéo hoặc để dưới tấm kính, như vậy không lịch sự, mặt khác không thuận tiện khi tìm kiếm và sử dụng.


Trước tiên khi nhận được danh thiếp và đáp lễ xong, cần cho danh thiếp vào hộp hay sổ danh thiếp trước mặt đối phương một cách trân trọng, như vậy không thể bẩn nhàu hoặc mất danh thiếp được. 


Khi nhận được ngày càng nhiều danh thiếp, cần phân loại theo chữ cái hay theo ngành nghề. Hãy luôn chú ý sự thay đổi bên ngoài, ghi lại những tình huống có liên quan vào danh thiếp. 


Mỗi tấm danh thiếp giống như cuốn sổ ghi chép công việc. Phía trên được chép một số tư liệu có thể tham khảo được như thời gian và địa điểm nhận được danh thiếp, có phải đích thân người đó đưa hay không, tình hình cá nhân của họ (sở trường, học lực, tập quán…) và những thay đổi của điện thoại và địa chỉ, chỗ ở…)


Sử dụng và cất giữ danh thiếp như vậy, sẽ làm cho danh thiếp phát huy hết công dụng của nó.


Danh thiếp có ba tác dụng chủ yếu: 


1.     Nhắc người sử dụng danh thiếp biết bạn là ai, ở đâu và liên lạc như thế nào.


2.     Kẹp danh thiếp vào một số đồ vật như ảnh chụp, báo cáo năm, báo hoặc tạp chí, tặng phẩm,… nó có thể làm công cụ tuyên truyền của bạn.


3.     Khi thích hợp, đưa cho người khác một tấm danh thiếp một cách tự nhiên thường làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, chúng ta phải biết đưa danh thiếp lúc nào, lúc nào chủ động đưa danh thiếp, chúng ta còn phải biết khi người khác chủ động đưa danh thiếp, chúng ta phải trao đổi danh thiếp một cách lịch sự.


Trích: Đạo làm người

0 nhận xét: