Images

HOÀN TẤT ĐỂ PHỤC VỤ

Thứ 5 vừa rồi, Be Big Boss có chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  thật ý nghĩa. Khi về nhà, mình lập tức bắt tay vào việc lên kế hoạch và giao việc dài dài cho các em nhân viên. Sau một thời gian dài nhưng đến nay đã hòm hòm rồi. 

Hôm nay, hoàn tất một số vấn đề của tuần cũ. Phải hoàn tất mới ra kết quả được. Không được phép để nó dây dưa thêm nữa. 

Từ chiều hoặc mai, mình có thể thực heienj được thời kế hoạch vàng như sau: 

- 50% thời gian dành cho khách hàng
- 30% thời gian làm trợ lý cho nhân viên 
- 10% dành cho công việc bản thân
- 10% dành cho bạn bè, đối tác ..

“Xin đừng ngồi đó mà mong mọi việc sẽ tốt hơn, hãy làm cho mình tốt hơn.” - Jim Rohn. Câu nói này thật hay và ý nghĩa. 

Mình sẽ gắng hoàn tất để phục được tốt nhất có thể. 

 

0 nhận xét: