Images

ĐỪNG PHẠM SAI LẦM NÀY: BỎ ĐẠI HỌC ĐỂ LÀM GIÀU

Khi còn đang là sinh viên năm thứ 2 của đại học Harvert, Billgate đột nhiên bỏ học để ra làm kinh doanh.Sau này, mọi người mới biết do ông đọc được cuốn sách: "Bí quyết nhỏ - Con đường lớn". Ông thấy muốn làm giàu, không nhất thiết phải tới trường. Ông đã làm theo kế hoạch của mình và thành công.

Sau này, có rất nhiều sinh viên đọc cuốn "Những điều trường đại học không dạy cho bạn" đã NGỘ ra vấn đề. Họ đến hỏi xem có quyết định bỏ học để làm giàu như ông hay không?. Ông chia sẻ rằng: "Cứ tiếp tục đi học".

Sau đó, nhiều người nói ông rằng đã chỉ sai hướng, muốn họ mãi ở thế giới làm công và học để ra đi làm cho những tập đoàn như Microsoft. Nhưng mọi người đâu biết rằng, Bí quyết ông học được chỉ số rất nhỏ 4 -5% số người trong xã hội làm được. Và có lẽ, Billgate thấy những người đến hỏi có nhiệt huyết làm giàu thật đó nhưng không có "tố chất" để chịu khổ, trả giá cho việc làm giàu.

Hiện nay, có rất nhiều người nói:
- Bill Gates bỏ học Đại Học và thành người giàu nhất thế giới.
- Michael Dell bỏ Đại Học thành tỉ phú USD.
- Larry Page và Sergay Brin bỏ Đại Học và sáng lập Google
- Mark Zuckerberg bỏ Đại Học để sáng lập Face Book...
Vì thế, họ quyết định bỏ học Đại Học để làm giàu.

Họ có biết đâu rằng: Những nhân vật kiệt xuất kể trên, họ học gấp 100 lần những chàng sinh viên chăm chỉ khác.

Họ bỏ học Đại Học để họ đọc 3000 quyển sách. Họ bỏ học Đại Học để đi học chuyên sâu chính chuyên môn của họ. Họ học cách kiến thức mà những người kinh doanh, làm chủ, làm giàu cần phải có như: học quản lý, học kinh doanh, học đào tạo, học thuyết trình, học kêu gọi đầu tư, học ngoại giao, học ngoại ngữ, học... học... và học...

Nếu bạn quyết định bỏ học Đại Học để về nhà đọc 3000 quyển sách về kinh doanh, quản trị, tài chính, giao tiếp, quan hệ, lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng, MC, diễn giả, thuyết trình, khởi nghiệp, gọi vốn, lập dự án, dám thất bại, tự đứng lên, vượt qua trở ngại, làm việc 16 - 18 giờ/ngày, học một chút về kế toán, tài chính, quản lí vốn,.... thì bạn có thể nghỉ học Đại Học.

Còn nếu bạn cảm thấy không làm được việc đó, tôi khuyên bạn hãy tốt nghiệp Đại Học đi đã rồi mới nói chuyện tiếp được.

Bạn hãy suy nghĩ và tự quyết định lấy cuộc đời bạn, số phận bạn.

0 nhận xét: