Images

03 CÂU HỎI CỦA THÀNH CÔNG

Hồi chiều đi chùa, sư thầy cho mình bài học về 03 câu hỏi của thành công. Sư thầy nói về tìm hiểu, mai đến thấy giải lời.

Nếu trả lời được ba câu hỏi này, mỗi người sẽ không bao giờ thất bại, làm thành công mỹ mãn và nhanh chóng.

1. THỜI GIAN: Làm sao để biết được đâu là thời gian quan trọng nhất của mỗi công việc?

2. CON NGƯỜI: Làm sao để biết được nhân vật nào là người quan trọng nhất ta đã chú trọng?

3. CÔNG VIỆC: Làm sao để biết được công việc nào là ưu tiên ta phải thực hiện.

Đau đầu quá. Các bạn cùng tôi giải đáp giúp tôi nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu trước, mai nghe câu trả lời cụ thể nha. 

0 nhận xét: