Images

KHÔNG GỤC NGÃ

Khi bị “đuối” ta mệt mỏi rã rời

Thân đau nhức sức cùng lực kiệt

Việc dồn tới ta không thể gánh

Nhìn xung quanh thật khó chịu biết bao

 

Nhưng không “đuối” ta đây không tiến

Gạo phải giã gạo mới trắng thơm

Thép phải nung thép mới thật “ngon”

Cây lớn chắc phải trải qua giông bão


Cuộc đời giăng trùng trùng lớp lớp

Khó khăn rồi nối tiếp khó khăn

Để ta nuôi ý chí lớn lên

Mới đứng vững trong cuộc đời dâu bể


Thân thể nhỏ nhưng chí không thể nhỏ

Sức có hạn nhưng chí phải lớn lao

Khi bị “đuối” thân ta gục ngã nhào

Nhưng chí lớn đỡ ta gượng đứng dậy


Ai cũng phải trải qua nghịch cảnh

Sự khó khăn không chừa một ai

Nhưng khác nhau ở chí lớn lâu dài

Khi gục ngã, đầu hàng hay đi tiếp


Chí lớn ta nuôi được rèn qua nghịch cảnh

Cùng đạo lý nhiệm màu Thầy ban

Trải tình thương rộng khắp chứa chan

Nuôi ý chí vững bền lên mãi mãi


Khi bớt “đuối”, chống tay ta bật dậy

Lòng mỉm cười, được bài học lớn lao

Ý chí được mài thêm sắc như dao

Mỗi lần “đuối” là mỗi lần “nấu thép”.

0 nhận xét: